Giới thiệu

TC Group là một nhóm gồm 6 thành viên thuộc lớp 17CTT2 – ĐH KHTN.